บริษัท มหาจักรอุตสากรรม  จํากัด มีความมุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพของกระบวนการการผลิตและการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาของบริษัทในเครือมหาจักร นั่นคือ การนําเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัยเข้ามาใช้ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ, การวางแผนการผลิต, การควบคุมการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นได้มาตรฐานและเป็นไปความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

         การขึ้นรูปเย็น : ได้นําระบบ Computerized numerical control เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนทุกชิ้นให้มีความถูกต้องเที่ยงตรงมากที่สุดนอกจากนี้ยังได้นําเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้

       การขึ้นรูปร้อน : ได้นำระบบ Press Forging and Hammer Forging System มาใช้ในการผลิต

         การชุบแข็ง : ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

         กระบวนการเคลือบผิว :  ทำการชุบเคลือบผิวโลหะโดยใช้ไฟฟ้า ในการป้องกันสนิมและเพิ่มความสวยงามให้กับผลิตภัณฑ์อีกทั้งปลอดภัยกับการใช้งาน