บริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 เริ่มต้นจากการผลิตสลักเกลียว และแป้นเกลียว ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการที่ทันสมัย จนกลายเป็นผู้นําด้านการผลิตสลักเกลียวแป้นเกลียว  ชิ้นส่วนขึ้นรูปเย็น ขึ้นรูปร้อน และชิ้นส่วนกลึงขึ้นรูป ทำให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขยายฐานการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น  โดยได้ก่อตั้ง บริษัท มหาจักรวิศวกร จำกัด และ บริษัท มหาจักร ออโตพาร์ท จำกัด ขึ้นตามลำดับ

ประวัติบริษัทฯ

2512:      จัดตั้งบริษัท ณ ที่อยู่ปัจจุบัน

2513:      เริ่มดำเนินการ

2530:     บริษัท ได้รับการยอมรับให้ใช้ผลิตภัณฑ์สลักเกลียวงานโครงสร้างและสลักเกลียวยึดความแข็งแรงสูงของบริษัทสำหรับใช้ยึดสะพานพระราม 9

2543:     การรับรองมาตรฐาน ISO 9002  การบริหารจัดการคุณภาพ

2550:     ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO / TS 16949: 2002 มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์

2553:     ได้รับการรับรอง ISO / TS 16949: 2009 มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์

2554:     ได้รับการรับรอง ISO 14001: 2006 มาตรฐานระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

2556:     ได้รับการรับรอง OHSAS 18001 มาตรฐานระบบบริหารจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย

2560:     ได้รับการรับรอง ISO 50001: 2011 มาตรฐานระบบบริหารจัดการพลังงาน

2562:     การเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี

ISO Certificate