อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

จัดส่งงาน Construction Part
- ยูโบลท์
- เจ โบลท์
- สตัด

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น และ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ เข้าเยี่ยมชมบริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม

การอบรมหลักสูตรผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 17 ตุลาคม 2562

การอบรมหลักสูตรผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 18 ตุลาคม 2562

Ceremony with Customer

อบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 2018

Training ISO 45001-2018 Occupational health and safety management systems 20190404