บริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 เริ่มต้นจากการผลิตสลักเกลียว และแป้นเกลียว ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการที่ทันสมัย จนกลายเป็นผู้นําด้านการผลิตสลักเกลียวแป้นเกลียว  ชิ้นส่วนขึ้นรูปเย็น ขึ้นรูปร้อน และชิ้นส่วนกลึงขึ้นรูป ทำให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขยายฐานการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น  โดยได้ก่อตั้ง บริษัท มหาจักรวิศวกร จำกัด และ บริษัท มหาจักร ออโตพาร์ท จำกัด ขึ้นตามลำดับ อ่านเพิ่มเติม…

Video Thumbnail

MAHAJAK INDUSTRY CO., LTD.

Complement Your Achievement

Site References

Get inspiration from real customers

Activities

เจ โบลท์
IMG_1977
Training_18102562_๑๙๑๐๑๙_0005